Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

e-Katalog

Značky

Obchodní podmínky

Lepor společnost je organizmem, který se od roku 1995 zabývá propagací firem a živnostníků.

Grafický design, digitální tisk, výroba reklamy, prodej a potisk reklamních a dárkových předmětů

a s tím souvisejících služeb je náplní naší práce.

Základní údaje:

Název společnosti: LEPOR společnost - Dušan Lapáček

Vznik společnosti: 15.9. 1995

Sídlo firmy: Lučanská 190, 284 01 Kutná Hora

IČO: 41428293

DIČ: CZ6905250847

Pobočky: Kutná Hora

Počet zaměstnanců: 9 (2015)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy – LEPOR společnost - Dušan Lapáček, Martin Hladiš, Lenka Lapáčková provozující eshop.lepor.cz

LEPOR - Dušan Lapáček, IČ: 41428293, DIČ: CZ6905250847, provozovna Lučanská 190, Kutná Hora 284 01, zapsaný v Živnostenském rejstříku a vydaný ŽÚ při MÚ Kutná Hora

Definice pojmů a termínů pro potřeby Všeobecných obchodních podmínek

Dodavatel/Zhotovitel - LEPOR Dušan Lapáček (dále jen LEPOR) , IČ: 41428293, DIČ: CZ6905250847, provozovna Lučanská 190, Kutná Hora 284 01, zapsaný v Živnostenském rejstříku a vydaný ŽÚ při MÚ Kutná Hora

Webová stránka webové stránky www.lepor.cz, nebo jiná internetová prezentace, na které se nabízejí Služby/Zboží Lepor.

Služba - dodání objednaných výrobků. Dodavatel si vyhrazuje právo zajistit službu prostřednictvím třetích stran.

Zboží - jakékoli výrobky objednané u Dodavatele.

Objednatel/Zákazník – jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která objedná Zboží u Dodavatele prostřednictvím e-shopu (eshop.lepor.cz)

Objednávka - závazná objednávka Zboží nebo Služeb ze strany Zákazníka, obsahující všechna potřebná data, učiněná prostřednictvím Webové stránky. Objednávka je ze strany Dodavatele závazná okamžikem zaslání Potvrzení Objednateli Dodavatelem.

Potvrzení - potvrzení Objednávky ze strany Dodavatele o jejím převzetí, její kompletnosti pro výrobu objednaných služeb v uvedeném množství a kompletnosti údajů nezbytně nutných pro doručení Zboží Zákazníkovi. Potvrzení zašle Dodavatel Objednateli na jím uvedený email. V případě, že Kupní cena zakázky přesahuje stanovenou hodnotu uvedenou v článku Platební podmínky v oddíle Všeobecné obchodní podmínky, bude Vám automaticky vystavena faktura pro úhradu Kupní ceny. Po připsání částky na účet Vám dodáme Zboží v termínu uvedeném na Potvrzení Objednávky. (Na Potvrzení bude uveden termín pro dodání zboží od připsání částky na účet).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1/ Úvodní ustanovení

Dodavatel Lepor - Dušan Lapáček je provozovatelem Webových stránek ESHOP.LEPOR.CZ. Objednávkou Zboží zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro Dodavatele a Zákazníka právně závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli měnit. Pozměněné podmínky jsou účinné ode dne zveřejnění na Webových stránkách ESHOP.LEPOR.CZ

2/ Předmět smlouvy o dílo a její uzavření

Smlouva o dílo je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Dodavatelem na základě řádné Objednávky zaslané prostřednictvím e-shopu.lepor.cz a dále pak na základě Potvrzení objednávky ze strany Dodavatele po jejím obdržení. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti okamžikem Potvrzení ze strany Dodavatele.

Na základě uzavření Smlouvy o dílo se Dodavatel zavazuje dodat Zboží nebo Služby specifikované v Objednávce a Zákazník se zavazuje Zboží nebo Služby převzít a zaplatit za ně.

3/ Cena díla

Cenou díla se rozumí cena za Zboží a Služby, vypočtená dle aktuálního ceníku Dodavatele platného v okamžiku Potvrzení objednávky ze strany Dodavatele. Součástí Kupní ceny jsou i poplatky za dopravné, včetně dalších souvisejících poplatků.

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží a Služeb, učiní tak zveřejněním cen na Webových stránkách. Ceník se stává aktuálním okamžikem zveřejnění. Změněný ceník neplatí pro již Potvrzené Objednávky.

4/ Platební podmínky

Způsob úhrady Zboží zvolí Objednatel při objednávání možností: na dobírku, převodem nebo v hotovosti při vyzvednutí na provozovně Dodavatele. Na objednané zboží bude vystavena Objednateli faktura na celkovou částku Kupní ceny. Po připsání částky na účet Vám dodáme Zboží v termínu uvedeném na Potvrzení Objednávky.

Úhradou faktury se rozumí okamžik, kdy je fakturovaná částka připsaná na účet Dodavatele.

5/ Podmínky dodání a převzetí

Způsob dodání je určený volbou Zákazníka v Objednávce.

Termín dodání odpovídá termínům uvedeným na Webových stránkách a konkrétní termín dodání objednaného Zboží potvrdí Dodavatel Objednateli v Potvrzení zejména s ohledem na skladové zásoby.

 

xxxxxxxxx